Vergoeding door de zorgverzekeraars


Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houdt wel rekening met het verplichte (of vrijwillig verhoogde) eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Wil je niet dat de rekening rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de zorgverzekering? Geef dit dan aan tijdens de intake, je ontvangt dan zelf de rekening.

De kosten van verslaglegging, anders dan naar de verwijzer en (op verzoek) overleg voeren met anderen dan ouders worden in rekening gebracht bij de aanvrager.
Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling werd per 01-01-2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld op € 40,53. Hier vind je de volledige tarievenlijst van de NZa. Per 2017 zijn de tarieven voor logopedie vrijgegeven.

 

Tarieven 2020


Elk jaar streef ik ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Voor 2020 heeft Logopedie Lieke wederom met alle verzekeraars een contract. Ik declareer dan ook de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Hier vind je de tarieven van 2020.

 

Verhindering, afzegging & betaling


Als je verhinderd bent, moet je je behandelafspraak tenminste 24 uur van tevoren afzeggen. Doe je dit niet of niet tijdig, dan zal hiervoor € 40,53 (conform het in 2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief) bij je in rekening gebracht worden. Dit bedrag kan namelijk niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden (er heeft immers geen behandelsessie plaatsgevonden). Je ontvangt hiervoor een factuur. Deze moet je volgens de betalingsvoorwaarden voldoen. In overleg met mij kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Logopedie Lieke hanteert de betalingsvoorwaarden volgens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. U vindt hier de NVLF betalingsvoorwaarden.