Ik ben van mening dat samenwerking noodzakelijk is om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving zoals ouders, partner, kinderen, etc. kan ook contact met andere betrokken personen of instanties van belang zijn. Denk daarbij aan:

 

    • Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kno-arts, tandarts of neuroloog
    • Een paramedicus, zoals diëtist, (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut
    • Een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs
    • Een speciale (voor)school, zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)- of voortgezet onderwijs
    • Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting Mee, Centrum Jeugd en Gezin, etc.

 

Dit gebeurt altijd alleen maar, nadat hier toestemming voor is gegeven.