1. Verwijzing

1. Verwijzing

Klik voor meer informatie

2. Aanmelding

2. Aanmelding

Klik voor meer informatie

3. Intake

3. Intake

Klik voor meer informatie

4. Onderzoek

4. Onderzoek

Klik voor meer informatie

5. Behandeling

5. Behandeling

Klik voor meer informatie

6. Afsluiting

6. Afsluiting

Klik voor meer informatie

 

Behandeltraject

 

Verwijzing1. Verwijzing of directe toegangVerwijzing


Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. Je kunt met je hulpvraag terecht bij je huisarts of specialist. Hij/zij kan je een verwijzing verstrekken voor logopedie. Op medische indicatie kan er een behandeling aan huis plaatsvinden.

 

Directe toegang


DTL-ProofDTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dit betekent dat een verwijzing van de huisarts of specialist niet altijd nodig is om voor vergoeding van de behandeling door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Vraag daarom eerst bij je zorgverzekeraar na of je DTL vergoed krijgt! Verzekeraars CZ en De Friesland vergoeden de screening niet (volgens de tarieven van 2020). Er zijn criteria waaraan je klacht moet voldoen, om zonder verwijzing op kosten van de verzekeraar de behandeling te starten. Om te bepalen of je voor DTL in aanmerking komt, bestaat de eerste afspraak uit een screening van 10 minuten. Deze screening kan uitwijzen dat je alsnog bij je huisarts om een verwijzing moet vragen, om de behandelingskosten vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. Met een verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist wordt tijdens de eerste afspraak het onderzoek gestart, zonder screening. Het onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

In de volgende gevallen kom je niet in aanmerking voor DTL en dien je altijd eerst een arts te bezoeken:

  • Als je meer dan 3 weken continu hees bent
  • Als je problemen hebt met slikken    
  • Als je pijnklachten hebt
  • Als de klacht een medische achtergrond heeft

 

Aanmelding2. Aanmelding


Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij jou of jouw kind, dan kun je jezelf of jouw kind via het online aanmeldformulier, via e-mail of telefonisch bij mij aanmelden.

 

Intake3. Intake


Tijdens de eerste afspraak maken we in een gesprek kennis met elkaar. In dit gesprek wordt de hulpvraag verder met je besproken en kun je aangeven wat je van de logopedie verwacht. De gegevens, die van belang kunnen zijn voor je hulpvraag, worden verzameld. Daarnaast worden ook een aantal algemene gegevens verzameld en ontvang je de behandelovereenkomst.

Dit neem je de eerste keer mee:

  • Verwijzing van de huisarts, tandarts of medisch specialist (niet ouder dan 2 maanden).
  • Geldig legitimatiebewijs; ook voor kinderen is dit wettelijk verplicht.
  • Indien de verwijzing door een leerkracht van school is geregeld, neem dan ook de formulieren mee die je van hem/haar hebt ontvangen.
  • Eventueel gegevens/verslagen van derden die van belang kunnen zijn voor de logopedische behandeling.

 

Onderzoek4. Onderzoek


Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens de eerste afspraak, wordt bepaald of logopedisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, op welke manier dit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test, toets en/of een (spel)observatie. Indien na onderzoek blijkt dat logopedie geïndiceerd is, wordt een behandelplan opgesteld. De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden altijd met je doorgesproken.

 

Behandeling5. Behandeling


De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de stoornis en de vooruitgang. De behandeling duurt gemiddeld 25 minuten. De overige 5 minuten worden gebruikt voor verslaglegging en administratie. Aan het eind van elke behandelafspraak krijg je oefeningen mee voor thuis. Tijdens het onderzoek en de behandeling van je kind is het wenselijk dat de ouder hierbij aanwezig is.

Het verloop van het behandeltraject wordt regelmatig geëvalueerd. Zo bekijken we samen of er aanpassingen in het behandelplan nodig zijn.

 

Afsluiting6. Afsluiting


Door een onderzoek, test of (spel)observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Als de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met jou een nieuw controle-moment afgesproken.

 

Cliënttevredenheidsonderzoek


Na afsluiting van de behandeling krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Je wordt hiervoor via e-mail benaderd door het bedrijf QDNA. Omdat ik graag je mening hoor over hoe je de logopedische zorg hebt ervaren, stel ik het erg op prijs als je deze enquête naar waarheid invult. De enquête is anoniem.
Graag hoor ik zelf ook wat je als positief hebt ervaren. Heb je zaken negatief ervaren, dan hoop ik dat je dat ook deelt. Daar kan ik weer van leren en direct actie op ondernemen.