Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid. Als de taalvaardigheden van een kind niet voldoende zijn en het kind niet aan de auditieve en visuele voorwaarden voldoet, kan het lees- en schrijfproces worden bemoeilijkt. Wordt er adequate hulp geboden, dan kan de uitingsvorm van de lees- en/of spellingsproblemen beperkt zijn. Vroegtijdige, effectieve hulp is dan ook heel belangrijk en bovendien ontstaat er als gevolg hiervan eerder duidelijkheid over de hardnekkigheid van de problemen. De hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen is een belangrijk kenmerk van dyslexie.

 

De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): "een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau".

De logopedist kan al in een vroeg stadium hulp bieden aan kinderen met dyslexie. Door de vroege signalen op te pikken van mogelijke dyslexie, kan het weliswaar niet voorkomen worden, maar kan de uitingsvorm van de dyslexie verkleind worden. In de behandeling bij lees- en spellingsproblematiek wordt er nauw samengewerkt met de ouders en de school, om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de doelen die op school gesteld worden.