Kinderen kunnen een vertraagde taalontwikkeling doormaken. Ze kunnen hierdoor een achterstand oplopen ten opzichte van leeftijdgenootjes op verschillende deelgebieden van taal. Er kunnen problemen zijn met het begrijpen van taal, met de productie van taal (het zich uiten) of op beide gebieden. Deze deelgebieden kunnen we weer onderverdelen in onder andere de woordenschat, woordvorming, zinsbouw, verhaalopbouw en taalgebruik. Een achterstand in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod of van een taalontwikkelingsstoornis.

Als je twijfelt over de taalontwikkeling van je kind is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. Het niveau van de taalontwikkeling van je kind wordt zorgvuldig onderzocht op welk gebied of gebieden het probleem zich voordoet en samen met jou wordt bepaalt of logopedie nodig is.

Om een beter beeld te krijgen van het niveau van de taalontwikkeling van je kind, kun je de SNEL-test gebruiken.

Lees meer over taalproblemen: