Stemproblemen bij kinderen


Stemproblemen bij kinderen worden vooral veroorzaakt door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Er is dan vaak sprake van kinderheesheid. Kortdurende heesheid bij bijvoorbeeld luchtweginfecties komt regelmatig voor en verdwijnt snel nadat de infectie voorbij is. Chronische heesheid vereist een deskundig medisch advies en logopedische begeleiding.

Bij kleuters komt heesheid regelmatig voor. Enerzijds door de regelmatige verkoudheden. Anderzijds doordat kinderen tijdens het spelen de stem extra belasten door roepen, stemmetjes nadoen en/of schreeuwen. Het wordt veel gehoord op het schoolplein en bij feestjes, dit is een bepalende factor bij chronische heesheid.

Als de problemen langer aanhouden kan er een afwijking aan de stembanden ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld stembandknobbeltjes. Daarom is het belangrijk om bij aanhoudende stemklachten actie te ondernemen.

De stemkwaliteit en het stemgebruik worden onderzocht. Er worden adviezen gegeven en er wordt op een speelse manier gewerkt aan een beter stemgebruik. Het is hierbij ook belangrijk dat de ouders en school betrokken worden. Een doorverwijzing naar een KNO arts voor nader onderzoek kan nodig zijn.

 

Stemproblemen bij volwassenen


Iedereen kan problemen krijgen met de stem, bijvoorbeeld na intensief stemgebruik op een feest of na een verkoudheid. Deze klachten zijn van voorbijgaande aard. Wanneer de keel regelmatig pijnlijk, branderig, dichtgeknepen aanvoelt na intensiever stemgebruik, of het gevoel dat er iets in de keel zit wat niet weggeslikt/opgehoest kan worden, kunnen er stemklachten ontstaan. Als je langer dan twee weken keelklachten hebt of hees bent is het raadzaam om een arts of specialist te raadplegen.

Er zijn verschillende oorzaken van stemklachten. Een veelvoorkomende oorzaak is intensief en/of verkeerd stemgebruik. Stemklachten kunnen snel leiden tot verkeerd stemgedrag, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe klachten. Het is daarom altijd goed om advies te vragen aan een logopedist wanneer er stemklachten zijn, ook al wordt er geen lichamelijke of medische oorzaak gevonden. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de stemgeving en de mogelijke oorzaken worden besproken. Een onderzoek door de KNO-arts kan nodig zijn om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Er wordt een logopedische diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Afhankelijk van de oorzaak en de klacht zal er gewerkt worden aan de ademhaling en stemgeving. Ook wordt er bekeken hoe het stemgebruik in het dagelijks leven is, zodat er passende adviezen kunnen worden gegeven.

 
www.kno.nl