Wanneer de verwerving van de klanken vertraagd of afwijkend verloopt zal het kind minder verstaanbaar spreken dan leeftijdsgenoten. We spreken dan van een fonologische articulatiestoornis.

Fonologische problemen kunnen op verschillende manieren opvallen in de spraak. Klanken worden weggelaten of vervangen door andere klanken. Soms wordt een klank op een bepaalde positie in een woord al goed uitgesproken, maar lukt het op een andere plaats in een woord nog niet. Tot een bepaalde leeftijd past een kind deze ‘vereenvoudigingsprocessen’ toe in het spreken en is dit een normaal gegeven.

Voorbeelden van vereenvoudigingsprocessen:

    • het weglaten van medeklinkers aan het eind van een woord: /appel/ wordt /appe/, /kaart/ wordt /kaa/
    • het weglaten van medeklinkers aan het begin van een woord: /kaart/ wordt /aart/, /school/ wordt /ool/
    • vereenvoudiging van medeklinkerverbindingen: /kaart/ wordt /kaat/, /school/ wordt /sool/, /spring/ wordt /ping/
    • het weglaten van onbeklemtoonde lettergrepen: /computer/ wordt /pjoeter/, /telefoon/ wordt /tefoon/

Er wordt onderzoek gedaan op het gebied van articulatie, zowel tijdens een articulatieonderzoek als tijdens de spontane spraak. Als er sprake is van een stoornis in de fonologie zal er gerichte behandeling plaatsvinden om de verwerving van klanken te stimuleren.