Met spraakproblemen worden problemen bedoeld die de verstaanbaarheid van het spreken verminderen of verstoren.

 

Kinderen leren de klanken van de moedertaal stap voor stap te gebruiken. Het is normaal dat tot een bepaalde leeftijd spraakproblemen voorkomen. We spreken van een spraakprobleem wanneer een kind niet in staat is de klanken van de moedertaal correct uit te spreken of juist te gebruiken op de leeftijd waarop dat wel verwacht mag worden.

Door middel van een articulatieonderzoek en het luisteren naar de spontane spraak, zal beoordelen worden of er sprake is van een articulatiestoornis. Er zal ook beoordeelt worden waardoor deze stoornis wordt veroorzaakt. Indien er sprake is van een articulatiestoornis wordt er een behandelplan opgesteld. De inhoud van het behandelplan is afhankelijk van de aard van de articulatiestoornis.

Overzicht spraakproblemen: