Indien er geen problemen zijn met het horen van geluiden kunnen er toch problemen optreden in de auditieve functies.
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen zijn kinderen die problemen hebben met het uitvoeren van auditieve taken, bijvoorbeeld het lokaliseren van geluid, auditief discrimineren, het verstaan van spreken in omgevingslawaai en moeite met mondelinge instructie. De gevolgen van de auditieve verwerkingsproblemen kunnen zijn:

    • Spraak- en taalproblemen
    • Leerproblemen met name problemen met lezen, spellen en schrijven
    • Korte aandachtspanne

Bij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen is het belangrijk dat een gehoorverlies wordt uitgesloten. Wanneer dit is uitgesloten werkt de logopedist stoornisgericht, omgevingsgericht en gericht op compensatiestrategieën.
Stoornisgericht wil zeggen op het oefenen van de leesvoorwaarden. Omgevingsgericht dan wordt de omgeving op de juiste manier ingericht en geïnstrueerd, zodat het kind optimaal kan functioneren. Gericht op compensatiestrategieën houdt in het aanleren en inoefenen van strategieën, waardoor het kind optimaal leert omgaan met zijn beperking.

 

www.nvvs.nl